İnternet Reklam Ajansı Kriterleri

İnternet Reklam Ajansı Kriterleri

Ajans Kriterleri

İnternet Reklamcınız olarak müştelerimize güvenli ve memnun edici bir internet deneyimi yaratmak birincil önceliğimizdir. Bu nedenle ajansımızın aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

-Reklam ajans sözleşmesini imzalamalıdır.
-Reklam ajansı internet reklamcılığında aktif olmalıdır.
-Reklam ajansı Reklam Ağacı politikalarını eksiksiz uygulamalıdır.

 Firmaların büyük bir kısmı birlikte çalışacakları reklam ajansını seçerken bilinen yöntemleri kullanır ve belirli bir sistem dahilinde süreci izleyerek, kriterlere göre bir ajans seçim yaparlar. Fakat zamanımızda değişen koşullardan dolayı bazı firmalar ajans seçerken farklı yöntemlere başvurabilirler. Örneğin, Tanıtım Ltd. Firması kendisiyle çözüm ortağı olmak ve birlikte iş yapmak isteyen ajansları bir toplantıya çağırır,  ajanslara yapılacak tanıtım kampanyası ile ilgili çok kısa bilgi verir ve, birkaç saat içinde kendisine bir tanıtım kampanyası hazırlamalarını ve sunum yapmalarını ister .Hazırlık için böyle çok kısa bir süre verilmesinin nedeni, reklam ajansının ne kadar yaratıcı olduğunun ortaya çıkması düşünülmesidir. Ajanslarla beraber firma yaklaşık 2-3 saat boyunca ortak bir uygulama çalışması gerçekleştirir. Bu kısa sürede ajans ve firma  birbirlerini tanıma imkanı bulur ve uyum içinde çalışıp çalışamayacakları anlaşılır. Ayrıca firma ajansın çalışma tarzını sistemini ve yaratıcılığını da öğrenmiş olur.

  Bu günlerdeki  bir diğer yeni reklamajansı seçme yöntemii ise, firmaların artık sadece tanıtım hizmetleri için değil, bütün iletişim programları için yalnız bir ajansla çalışmak istemeleridir. Zorlu rekabet koşullarında firmalar ajans maliyetlerini düşürerek birbirine benzer faaliyetleri tek bir reklam ajansına yaptırabilmektedirler. Bu nedenlerden dolayı firmalar tarafından son günlerde tam hizmet sunan ajansları tercih Bu ajanslar iletişim ile ilgili tüm hizmetlerden sorumlu olduğundan, marka yaratma, Web sitesi tasarımı, iş geliştirme, halkla ilişkiler, sloganlar gibi konularda daha uyumlu ve olumlu performanlar elde edilmektedir. Böylece, marka değeri yükselmekte ve kampanyaların etkinliği artmaktadır.

  Günümüzdeki ajans seçiminde farklı bir gelişme ise, internet ortamında faaliyet gösteren sanal ajans ve danışman firmalardır. Sanal ajanslar ile çalışmanın en büyük avantajı, ajansın mobil hizmet vermesidir. Firma ile sanal reklamajansı bazen internet üzerinden, bazen de firmada  buluşarak ve genelde internet ortamı üzerinden  iletişim kurarak çalışmalarına devam ederler . Bu da, hem firmanın hemde ajansın  daha pratik ve hızlı çalışmasını sağlamakta, firmaların zaman kaybını önlemektedir.

İletişim İçin : 0850 346 4 237  - - 0850 346 4 ADS

.